2019-01-08

airteam fortsätter expansionen i Sverige

Ratos dotterbolag airteam fortsätter sin expansion i Sverige genom förvärv av Creovent AB (Creovent) och Thorszelius Ventilation & Service AB (Thorszelius), ledande installatörer av klimat- och ventilationslösningar i Stockholms- och Uppsalaregionen.

airteam, en ledande leverantör av ventilationslösningar i Danmark, fortsätter att stärka sin marknadsposition i Sverige genom förvärvet av Aurvandil AB, som äger dotterbolagen Creovent och Thorszelius. Tillsammans har de cirka 85 medarbetare med kontor i Stockholm och Uppsala. Proforma uppgick omsättningen 2017 för de båda bolagen till cirka 235 MSEK och operativ EBITA till 24 MSEK. Bolagen erbjuder effektiva klimat- och ventilationslösningar inklusive service och underhållstjänster där kunderna består av fastighetsägare, byggbolag samt offentlig sektor. Detta är det andra förvärvet som airteam gör på den svenska marknaden och totalt det tredje tilläggsförvärvet sedan Ratos blev huvudägare 2016.

“airteam fortsätter med förvärvet av Creovent och Thorszelius den strategiska satsningen på Sverige och tillsammans med Luftkontroll Energy i Örebro som förvärvades förra året, får airteam nu en stark marknadsposition i den expansiva Mälardalsregionen. Creovent och Thorszelius är välskötta bolag med starka marknadspositioner i Stockholms- och Uppsalaregionen och har bra ledningar som fortsätter i sina roller och även är med som delägare framåt. Vi välkomnar Creovent och Thorszelius till airteam och ser med tillförsikt fram emot att växa vidare tillsammans i Sverige”, säger Robin Molvin, Vice President Ratos.

Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2019 och finansieras av airteam utan kapitaltillskott från Ratos.

För ytterligare information:
Robin Molvin, Vice President, Ratos, 08-700 17 15.
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98.

www.ratos.se

www.airteam.dk

www.creovent.se

www.thorszelius.se