Aktuellt

airteam fortsätter expansionen i Sverige

2019-01-08 airteam fortsätter expansionen i Sverige Ratos dotterbolag airteam fortsätter sin expansion i Sverige genom förvärv av Creovent AB (Creovent) och Thorszelius Ventilation & Service AB (Thorszelius), ledande installatörer av klimat- och ventilationslösningar i Stockholms- och Uppsalaregionen. airteam, en ledande leverantör av ventilationslösningar i Danmark, fortsätter att stärka sin marknadsposition i Sverige genom förvärvet av Aurvandil AB, som äger dotterbolagen Creovent och Thorszelius. [...]

Vi öppnar filial i Laxå

2018-10-26 Vi öppnar filial i Laxå Under första delen av september öppnade vi ett filialkontor i Laxå, ca 5 mil söder om Örebro. Vi har under en längre tid haft många trogna kunder i området kring Laxå och ser på en positiv utveckling i den södra delen av länet. Vi finns på Maskinvägen 2. Välkommen! Kontakt

Nytt RAM-avtal med Region Örebro Län

2018-10-24 Nytt RAM-avtal med Region Örebro Län Från 1 december 2018 kommer vi på Luftkontroll Energy sköta all form av ventilationsservice inom Region Örebro läns fastighetsbestånd på totalt ca 470 000 kvm bruttoarea. I Örebro län finns tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. USÖ är länets högspecialiserade vårdgivare och ett av Sveriges universitetssjukhus. Det finns också 30 vårdcentraler i länet. [...]

Ratos dotterbolag airteam förvärvar Luftkontroll Energy

2018-02-07 Ratos dotterbolag airteam förvärvar Luftkontroll Energy Ratos dotterbolag airteam expanderar till Sverige genom förvärv av Luftkontroll Energy i Örebro AB (Luftkontroll Energy), en ledande installatör av ventilationslösningar i Mälardalsregionen. airteam, en ledande leverantör av ventilationslösningar i Danmark, stärker sin marknadsposition när de genom förvärv av Luftkontroll Energy expanderar till Sverige. Ratos, ett börsnoterat investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade och medelstora företag [...]

Ny stororder: Kulturkvarteret Örebro

2018-02-07 Ny stororder: Kulturkvarteret Örebro Luftkontroll Energy i Örebro AB har av NCC Sverige AB och beställaren, Örebroporten AB, fått i uppdrag att utföra ventilationsinstallationerna inkl projektering vid Kulturkvarteret, Örebro. Projektet kommer att genomföras enligt ABT 06 med utökad samverkan, sk. partnering. Genom att samla Kulturskola, Stadsbibliotek, Länsmusiken och delar av gymnasieskolans estetiska program på samma ställe,  kan de samverka både runt kompetens och lokaler. Men [...]

Tack till er som hjälper oss att bli ännu bättre!

2017-11-28 Tack till er som hjälper oss att bli ännu bättre Vi strävar ständigt efter att bli en ännu bättre leverantör och samarbetspartner till er och då är det avgörande att få veta vad ni tycker om oss. Den kundundersökning vi nu genomfört, är ett av våra verktyg för att ta reda på hur vi kan motsvara dina önskemål. Dessa utgör ett väldigt [...]

Tre aktuella projekt

2017-11-28 Tre aktuella och spännande projekt Långängskolan, Hallsberg Luftkontroll Energy har av NA Bygg AB fått beställning att tillsammans med Hallsbergs Kommun renovera och bygga om Långängsskolan i Hallsberg. Projektet kommer drivas i partneringform mellan beställaren och entreprenörerna. Avsikten är att ta tillvara alla intressenters kompetens för att uppfylla projektmålen. I fyra deletapper kommer skolan att byggas om, där köket preliminärt sker under sommaren 2018. Projektet [...]

Tre nya avtal med Peab Sverige AB

2017-07-28 Peab tecknar tre nya avtal med Luftkontroll Energy Peab Sverige AB och Luftkontroll Energy har kommit överens om tre nya projekt i Örebro; Rynningeåsen, Fallskärmen 5 samt Fallskärmen 6. Totalt handlar det om nyproduktion av över 200 st lägenheter. Projekten är belägna inom de centrala, yttre delarna av Örebro stad och starten av de tre projekten sker nu under sommaren och kommer pågår [...]

Luftkontroll Energy bygger om åt Specialfastigheter

2017-06-16 Luftkontroll Energy bygger om åt Specialfastigheter Under våren och sommaren kommer Luftkontroll Energy ansvara för ombyggnation av fläktrum vid Tillbergaanstalten, samt vid SIS Sundbo. Luftkontroll Energy innehar totalansvaret för de båda ombyggnationerna, där även rör-, el-, styr- och byggnadarbeten ingår. I uppdragen ingår nya ventilationsaggregat, vissa med kyla, samt viss övrig ombyggnadtion i anläggningarna. Specialfastigheter har under flera år varit en viktig kund för [...]

Byte av ett flertal ventilationsaggregat hos Atlas Copco, Örebro

2017-06-16 Byte av ett flertal ventilationsaggregat hos Atlas Copco, Örebro Vi har fått i uppdrag av Atlas Copco i Örebro att byta ut åtta stycken ventilationsaggregat, rengöra befintliga system samt mindre ombyggnadtioner. Uppdraget är en Generalentreprenad, där Luftkontroll Energy även tar ansvar för bygg, el-, styr- och rörinstallationer. Atlas Copco är en av Örebros största arbetsgivare och genom denna beställning väljer de att satsa [...]

Byte ventilation Kv Hangaren 1

2017-04-13 Byte av ventilation,  Kv Hangaren 1. Vi fick i uppdrag av Örebro Bostäder att byta ut 27 stycken ventilationsaggregat och kökskåpor av typen Minimaster, där funktionen var osäker i många lägenheter pga ålder och slitage. Till detta valdes fabrikat Swegon Casa R3 Smart RH. Ett smart aggregat med roterande värmeväxlare och fuktstyrning. När fuktgivaren känner av en ökad fuktighet i lägenheten forceras [...]

Ventilationsrenovering Hemmansvägen

2017-04-13 Ventilationsrenovering på Hemmansvägen, Kv Sörbygården 1. Det kommunalägda fastighetsbolaget Örebrobostäder AB har valt Luftkontroll Energy som generalentreprenör vid en omfattande totalrenovering av ventilationssystemen i kvarteret Sörbygården 1, Örebro. Projektet avser ombyggnad av ventilationssystem från FT-system till FTX-system med återvinning via motströmsvärmeväxlare på Hemmansvägen 44-96 i Örebro. Ombyggnaden omfattar 20 stycken trapphus fördelade på 10 huskroppar. I vår entreprenad ingår även renovering av rörinstallationer, [...]