2017-04-13

Byte av ventilation,  Kv Hangaren 1.

Vi fick i uppdrag av Örebro Bostäder att byta ut 27 stycken ventilationsaggregat och kökskåpor av typen Minimaster, där funktionen var osäker i många lägenheter pga ålder och slitage.

Till detta valdes fabrikat Swegon Casa R3 Smart RH. Ett smart aggregat med roterande värmeväxlare och fuktstyrning. När fuktgivaren känner av en ökad fuktighet i lägenheten forceras frånluften automatiskt för att transportera bort den fuktiga luften så fort som möjligt. Detta innebär också att energiförbrukningen minskas då dem nya FTX aggregaten är utrustade med energisnåla EC motorer.