2018-02-07

Ny stororder: Kulturkvarteret Örebro

Luftkontroll Energy i Örebro AB har av NCC Sverige AB och beställaren, Örebroporten AB, fått i uppdrag att utföra ventilationsinstallationerna inkl projektering vid Kulturkvarteret, Örebro. Projektet kommer att genomföras enligt ABT 06 med utökad samverkan, sk. partnering.

Genom att samla Kulturskola, Stadsbibliotek, Länsmusiken och delar av gymnasieskolans estetiska program på samma ställe,  kan de samverka både runt kompetens och lokaler. Men även med de föreningar och studieförbund som vill utveckla sitt arbete med kulturfrågor och aktiviteter i Örebro. Verksamheterna har stora gemensamma behov i form av lokaler för till exempel musik, teater, dans, föreläsningar, sagostunder och eget skapande. Genom samverkan finns möjligheter att dra nytta av varandras kompetens och utvecklingsarbete över organisationsgränser.

Kulturkvarteret ska vara en arena för upplevelser, skapande och lärande. Och även möjliggöra möten mellan alla typer av människor och intressen – över köns- ålders- och etnokulturella gränser. Kulturkvartet kommer att byggas i i direkt närhet av Konserthuset i centrala Örebro och blir drygt 16 000 m2 till ytan.

Kulturkvarterets omfattning och gestaltning har sitt ursprung i det av vinnande tävlingsförslaget som tagits fram av Wingårdhs Arkitektkontor, Göteborg.

– Vi tar med stor glädje och stolthet emot detta stora och spännande uppdrag, det blir Örebroporten största projekt någonsin, säger Jeanette Berggren, VD för Örebroporten.

Luftkontroll Energy i Örebro AB kommer  tillsammans med teknikkonsulten Projektengagemang VVS ansvara för Ventilationsanläggningens utförande.

– Jag är mycket stolt och glad över att NCC och Örebroporten valde oss som samarbetspartners, då detta projekt är en mycket stor kultursatsning från Örebro Kommuns sida, säger Niklas Johansson, VD för Luftkontroll Energy.

Projekteringen är uppstartat, byggstart 2018 och invigningen sker vintern 2020/2021.

Mer info: www.orebroporten.se