Totalentreprenad av aggregatbyten

KVARTERET TENNSTOPET

Eon har valt Luftkontroll Energy som totalentreprenör vid ett flertal aggregatbyten åt slutbeställaren Asplunds Fastigheter i kvarteret Tennstopet. Vi kommer där byta ut sju luftbehandlingsaggregat till nya av fabrikat Swegon. Även andra renoveringar som golv och väggar kommer att ske i vår entreprenad. Detta är ett av Eons större projekt i deras och Örebros satsning på fjärrkyla. Projektet genomförs under våren 2017 och skall vara slutbesiktat preliminärt i maj.