2017-06-16

Luftkontroll Energy bygger om åt Specialfastigheter

Under våren och sommaren kommer Luftkontroll Energy ansvara för ombyggnation av fläktrum vid Tillbergaanstalten, samt vid SIS Sundbo. Luftkontroll Energy innehar totalansvaret för de båda ombyggnationerna, där även rör-, el-, styr- och byggnadarbeten ingår. I uppdragen ingår nya ventilationsaggregat, vissa med kyla, samt viss övrig ombyggnadtion i anläggningarna.

Specialfastigheter har under flera år varit en viktig kund för oss, så vi är väldigt glada över dessa beställningar.