OLOFSSON BIL I HANINGE

Värmeåtervinning hos Olofsson Bil

Uppdraget Luftkontroll Energy fick handlade om en totalentreprenad där målet var att återvinna så mycket värme som möjligt från ventilationsluften. Eftersom Olofsson Bil tidigare haft problem med mycket smuts i luften, lät vi uppföra ett nytt ventilationssystem, styr och regler samt en komplett installation av sprutboxar för en ny lack- och plåtverkstad. Idag har Olofsson Bil en väl fungerande ventilation som bidragit till att en betydligt bättre arbetsmiljö för de anställda.