Laboratorie- och utbildningslokaler i framkant

ÖREBRO UNIVERSITET

När Universitetssjukhuset i Örebro skulle uppföra en ny byggnad för läkarutbildning, deltog Luftkontroll Energy i en entreprenörsgrupp som fick i uppdrag att lösa de för en laboratoriemiljö så kritiska installationerna inom rör, el, ventilation och styrning. På 11.000 kvadratmeter samsas lokaler för föreläsningar med forskning, bibliotek, café, hygienutrymmen etc. Bland installationerna i detta mycket lyckade partneringprojekt ingick sammanlagt sex ventilationsaggregat fördelat på allmänventilation, labbventilation och cirkulationsaggregat för ställverksventilation samt dragskåp och dragbänkar med tryck- och motorstyrda spjäll.