Partnering

Partnering är en samarbetsform inom byggbranschen, där byggherren, entreprenörerna, konsulterna och andra nyckelaktörer gemensamt löser ett byggprojekt. Samarbetsformen bygger på att alla spelar med öppna kort och man har ett förtroendefullt samarbete genom hela projektet. Samtliga deltagares yrkeskompetens tas tillvara och kompletterar varandra i alla skeden i processen.

Hos oss på Luftkontroll Energy är erfarenheten stor av partneringprojekt
Arbetet i de olika  projekteten sysselsätter hela vår organisation – från projekledning och adminstration till montage, injustering och teknik. Vi har under de sista åren utfört ett stort antal projekt inom sjukvård/forskning, gruppboenden, skolor, köpcentra, logistik och större idrottsanläggningar.

Vi har inom företaget ett väl fungerande system för partnering där vi genom enkla funktioner har full insyn i projekten. Arbetet med ständiga förbättringar intensifieras, antalet missförstånd minimeras och chansen att hitta kreativa lösningar ökar.

Grunden till partnering är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att genomföra projektet . I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i ”Projektet AB” från start till mål. Alla parter blir vinnare genom ett ökat fokus på helhetstänkande och det gemensamma projektets mål.

De tre huvudfaktorerna i partnering är:

  • Gemensamma aktiviteter
  • Gemensamma mål
  • Gemensam ekonomi