2018-10-24

Nytt RAM-avtal med Region Örebro Län

Från 1 december 2018 kommer vi på Luftkontroll Energy sköta all form av ventilationsservice inom Region Örebro läns fastighetsbestånd på totalt ca 470 000 kvm bruttoarea.

I Örebro län finns tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. USÖ är länets högspecialiserade vårdgivare och ett av Sveriges universitetssjukhus. Det finns också 30 vårdcentraler i länet.

Efter Region Örebro läns anbudsutvärdering hamnade vi på plats nr 1 gällande löpande servicearbeten och på plats nr 2 för ombyggnadsprojekt. RAM-avtalet kommer löpande sysselsätta ca 5-10 personer.