Service

För att en installation ska fungera smärtfritt med låga driftskostnader och minimal miljöpåverkan under många år krävs kontinuerlig tillsyn och skötsel. Det är lika viktigt att ta hand om en ny installation som en äldre. Tack vare vårt heltäckande serviceavtal med allt från löpande service till OVK-besiktningar kan vi säkerställa att din anläggning fungerar som tänkt och på det viset sparar du både energi och pengar.

Serviceavtal
Med löpande service och underhåll säkerställs att din anläggning fungerar som tänkt. Med varje installation erbjuder vi ett serviceavtal där underhållet sker med överenskommen intervall. Det är en investering i bekymmersfrihet, som betalar sig många gånger om. Med ett serviceavtal vet du att du får regelbunden underhållsservice och de rätta reservdelarna och utbyteskomponenterna när så krävs.

OVK – ökad komfort och minskade energikostnader

Syftet med Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är att säkerställa tillfredsställande klimat och miljö inomhus. Luftkontroll Energy utför dagligen OVK i bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter och kommunala inrättningar. Detta har vi gjort sedan början av 1990-talet när denna besiktningstyp blev obligatorisk. Våra besiktningsmän kan utföra OVK i alla typer av ventilationssystem. Utöver de rekommendationer om energisparande som ingår i OVK erbjuder vi en fullständig energikartläggning, där vi utifrån ditt besiktningsprotokoll lägger upp ett sparprogram med långsiktiga kostnadsbesparingar.
Luftkontroll Energy arbetar fullt ut efter ”FUNKIS” rekommendationer inklusive kompletta aggregat- och luftflödesprotokoll.

Sju sunda själ att välja Luftkontroll Energy för din OVK

  • Lång erfarenhet av alla slags ventilationssystem, även äldre byggnader.
  • Unik kompetens inom kombinationen ventilation och styr- och regelteknik.
  • Kunniga och engagerade medarbetare.
  • Har ett långtgående energitänk.
  • Egen avdelning för åtgärder/ombyggnationer.
  • Samtliga besiktningsmän har behörighet K.
  • Utför fullständig energikartläggning.

Bakgrunden till OVK
Bakgrunden till OVK är de undermåliga inomhusmiljöer som ofta förekom i kommersiella lokaler, skolor, vårdinrättningar med mera innan ett tydligt regelverk för funktionskontroll av ventilationssystem fanns. OVK tillkom år 1991 som en obligatorisk besiktning gällande alla fastighetsägare. Sedan 2007 finns även ett krav på att besiktningsmannen vid OVK ska föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgång vid ventilation, utan att det medför sämre inomhusklimat.

Injustering – lönsamt i tre fall av tre

För att säkerställa rätt värden och ekonomisk drift av din fastighet bör injustering göras. Vi hjälper dig med alla typer av system. Oavsett om ditt fläktsystem är nytt eller gammalt, enkelt eller avancerat, finns betydande summor att spara på injustering.

När injustering bör göras
Vi rekommenderar att utförlig injustering görs vid följande tillfällen:

  • OVK – om OVK-besiktningen visar felaktiga flöden eller anmärkningar bör alltid åtgärdspaketet avslutas med en injustering av luftflödet. Detta för att uppnå optimal drift av ventilationssystemet.
  • Entreprenad – i slutskedet av installationen av ventilationssystemet är det viktigt med en injustering för att säkerställa rätt värden och ekonomisk drift.
  • Energieffektivisering – när en energikartläggning av fastighetens ventilationssystem har utförts, bör en injustering göras för att infria identifierad energibesparing.

Vi lämnar alltid dokumentation 
En grundlig driftsinstruktion och dokumentation över anläggningen är avgörande för både ekonomi och livslängd. Därför lämnar vi alltid efter oss dokumentation i form av driftpärmar baserad på VVS, AMA samt Svensk Ventilationsstandard.