2017-11-28

Tre aktuella och spännande projekt

Långängskolan, Hallsberg
Luftkontroll Energy har av NA Bygg AB fått beställning att tillsammans med Hallsbergs Kommun renovera och bygga om Långängsskolan i Hallsberg. Projektet kommer drivas i partneringform mellan beställaren och entreprenörerna. Avsikten är att ta tillvara alla intressenters kompetens för att uppfylla projektmålen. I fyra deletapper kommer skolan att byggas om, där köket preliminärt sker under sommaren 2018. Projektet kommer pågå i ca 1,5 år med full skolverksamhet.

Rosta förskola, Örebro
I Bostadsområdet Rosta kommer Asplunds Fastigheter, tillsammans med bl a Byggtema och Luftkontroll Energy, bygga en ny förskolan för 90 barn. Det är brist på förskoleplatser i den delen av Örebro. Det kommunalägda fastighetsbolaget Futurum blir hyresgäst och förskolan kommer stå klar under våren 2018.

Kv Mekanikern ÖBO
I korsningen Kungsgatan/Bondegatan bygger Örebrobostäder AB ett nytt bostadshus med modern arkitektur. I kvarteret Mekanikern kommer även ett äldre hus totalrenoveras men den gamla stilen kommer att behållas. Nyproduktionen består av drygt 50 lägenheter samt tillhörande garageplan och butikslokaler. Luftkontroll Energys beställare är det lokala byggföretaget Asplunds Bygg. Inflytt sker våren 2019.