2017-07-28

Peab tecknar tre nya avtal med Luftkontroll Energy

Peab Sverige AB och Luftkontroll Energy har kommit överens om tre nya projekt i Örebro; Rynningeåsen, Fallskärmen 5 samt Fallskärmen 6.

Totalt handlar det om nyproduktion av över 200 st lägenheter. Projekten är belägna inom de centrala, yttre delarna av Örebro stad och starten av de tre projekten sker nu under sommaren och kommer pågår under hela 2017 och 2018.

– Vi är väldigt glada att Peab valde oss för dessa tre projekt, vilket visar att vi är en trygg och säker leverantör av ventilationsentreprenader, säger Niklas Johansson, VD på Luftkontroll Energy.