Ventilation – från ren luft till ren besparing

Bra ventilationslösningar handlar om energi i dubbel bemärkelse. Dels ger det energi till den som bor eller arbetar inomhus – redan en liten avvikelse från ett optimalt inomhusklimat sänker vår prestationsförmåga märkbart. Dels är det ett utmärkt sätt att energieffektivisera, vilket generellt sett kan minska uppvärmningskostnaderna med 30-40 procent. Luftkontroll Energy säkerställer att du får en effektiv ventilationsanläggning som är anpassad till byggnaden och som uppfyller de krav som ställs på luftkvalitet och innemiljö i övrigt.

Vägen till att skapa bra ventilationslösningar
Vi börjar med att utreda och göra en utförlig behovsanalys av din ventilation. Då ser vi vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att du ska få igenom dina önskemål. Oavsett storleken på din installation kan vi installera såväl större som mindre luftbehandlingsanläggningar, för både generalentreprenader och totalentreprenader. Naturligtvis erbjuder vi helhetslösningar med allt från idé till färdigt resultat.

Brandventilation
För att undvika brandgasexplosioner samt underlätta brandsläckning och utrymning är en brandventilation ett måste. Särskilt om den kan rädda liv.

Partnering

Partnering är en samarbetsform inom byggbranschen, där byggherren, entreprenörerna, konsulterna och andra nyckelaktörer gemensamt löser ett byggprojekt. Samarbetsformen bygger på att alla spelar med öppna kort och man har ett förtroendefullt samarbete genom hela projektet. Samtliga deltagares yrkeskompetens tas tillvara och kompletterar varandra i alla skeden i processen.

Läs mer om partnering här.