2017-04-13

Ventilationsrenovering på Hemmansvägen, Kv Sörbygården 1.

Det kommunalägda fastighetsbolaget Örebrobostäder AB har valt Luftkontroll Energy som generalentreprenör vid en omfattande totalrenovering av ventilationssystemen i kvarteret Sörbygården 1, Örebro. Projektet avser ombyggnad av ventilationssystem från FT-system till FTX-system med återvinning via motströmsvärmeväxlare på Hemmansvägen 44-96 i Örebro.

Ombyggnaden omfattar 20 stycken trapphus fördelade på 10 huskroppar. I vår entreprenad ingår även renovering av rörinstallationer, nybyggnation av totalt 17 fläktrum, nya undercentraler mm. Även tilläggsinsolering av husens vindare kommer att utföras i projektet. Våra samarbetspartner/UE i projektet är bla Wani Energy, Sandbäckens rör och Boman & Svan Bygg AB.
Projektet är en del av ÖBO:s satsning på det sk miljonprogrammets fastigheter som har stora behov av renoveringar och genomförs under hela 2017. Slutbesiktningen är satt till senast mars 2018.